Rejestracja nowego użytkownika

  • Informacja o użytkowniku
  • Sprawdzanie danych
  • Zakończenie rejestracji
Parametry logowania
Należy używać Waszego adresu e-mail dla jego jednoznaczności
Nazwa użytkownika.
Minimalna długość hasła to 7 znaków.
Dane kontaktowe
Wymagany kontakt telefoniczny, aby w przypadku niejasności można się było skontaktować. Kontakt telefoniczny jest również niezbędny przy korzystaniu z usług transportowych.
Dane firmy (Jeśli zamówienie na firmę)
Nazwa firmy z danych rejestrowych.
Wypełnić, jeśli jesteś płatnikiem VAT
Adrest fakturowania
Ulica i numer domu.
Miejsowość i ew dzielnica
Kod pocztowy
Adres doręczenia zamówienia (Adres doręczenia inny niż w danych do faktury)
Nazwisko i imię osoby kontaktowej lub nazwa firmy do doręczenia przesyłki dla potrzeb firmy transportowej.
Zgadzam się z warunkami handlowymi