Regulator 5V do serwa

Regulator 5V do serwa
Futaba
Marka: Futaba
Numer katalogowy: AR01000973
Cena z VAT: 123,99